GLOBA EMPLOYMENT SERVICES

​AB ve üçüncü dünya ülkelerinden uzman personel temin eden ajans

Medicom 

GLOBA EMPLOYMENT SERVICES

​Uzman Sağlık Personeli

​Sizi uyum ve işe alım gibi süreçleri kapsayan tüm eğitim aşamalarına hazırlıyoruz. Titiz bir çalışma ile sizi Alman sağlık bakım standartlarıyla tanıştırıyor ve en üst sağlık personeli seviyesine taşıyoruz.
Başlangıçtan itibaren size eşlik ettiğimiz için sizi en doğru işverenle buluşturacağımızı garanti ediyoruz. 

​Uzman Personel 

​Size en doğru iş ortamını bulmaya yardımcı oluyoruz. Bürokrasinin derin sularında kaybolmamanız için daha Almanya’ya gitmeden önceki süreçte gerekli evrakları ilgili kurumlara ulaştırmanız için destek oluyoruz.  

​Kabul Süreçleri 

​Kabul ve uyum aşamaları için gerekli olan her türlü süreçleri sizin için takip ediyoruz. Başlangıçtan itibaren size eşlik ettiğimiz için doğru işverenle buluşacağınıza dair garanti veriyoruz. Baştan sona herhangi bir ücret ödemiyorsunuz.
Ardından tam teşekkülü bir uzman oluyorsunuz. 

​Çözüm 

​Bu sayede Almanya’da yüksek sayıdaki vasıflı eleman açığı kapatılır ve aynı zamanda yabancı uzman personel için de yeni bir mesleki bakış açısı kazandırılmış olur.
Almanya’daki kalifiye personel ihtiyacını mümkün olduğunca azaltmak ve gidermek suretiyle katkı sağlıyoruz.
 

Image from Freepik

​Başarı odaklı ve risksiz 

​Uzman sağlık personeli 

​Sabit yetkili kişiler
Aday profillerinin hazırlanması 
İş mülakatlarının yürütülmesi 
Dil eğitimleri 
Uyumu kolaylaştırıcı hazırlık niteliğinde önlemler

​Uzman personel

​Şirketinizin dijital aktarımı için en iyi beyinler. Müracaat formu, kimlik teyidi, mesleki niteliklerinin teyidi, mesleki niteliklerin içeriğine ve süresine ilişkin teyitler.

​İşe alım sürecimiz 

​Medicom yurtdışında nitelikli uzman personelleri temin ederek onların Alman iş piyasasına uyumunu sağlamaktadır.

​Çözüm 

​Bu sayede Almanya’da yüksek oranda seyreden vasıflı işçi açığı kapatılmış ve aynı zamanda yabancı uzman personel için de yeni bir mesleki bakış açısı kazandırılmış olur. 

​NİTELİKLİ PERSONEL 

​Olağanüstü eğitimler (mesleki eğitimler veya lisans eğitimleri), şeffaf süreçler ve en yüksek kalite seviyeleri. PflBG1’nin 66a maddesinde yer alan geçiş düzenlemesine bağlı olarak üçünü ülkelerden başvuruda bulunan adayların denklik tespitine göre önceki sağlık personeli veya uzman sağlık personeli olan mesleki unvanlarının muhafaza edilip edilmeyeceğine ilişkin izinler yetkili hükümetin takdirindedir. Diğer koşullar sağlandığı sürece AB- ülkelerinde ve Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerinden gelen başvuru sahipleri 01.01.2020 tarihinden itibaren denklik tespitine istinaden uzman sağlık personeli unvanlarını muhafaza edebilme izinleri verilmiştir.  

Image from Freepik

​İŞE ALIM SÜREÇ KARŞILAŞTIRMASI 

​Medicom’a müracaattan başlayarak kabul aşamasına kadar 4 – 10 ay. Federal İş Ajansı müracaattan başlayarak kabul aşamasına kadar 12 – 18 ay. 

​İŞ ORTAKLARI 

​Üçüncü ülkelerde ve Avrupa’da tecrübeli işe alım süreçlerine refakat eden ortaklar. Onaylı şirketler. Şeffaf süreçler ve en yüksek kalite standartları.
 

​BİZ SİZİNLE İLGİLENİYORUZ

​Medicom sıkıcı idari görevleri ve karmaşık bürokratik süreçleri üstlenir. Nitelikli personel temin etme konusunda sizin uzmanlarınız olmaya talibiz.
 

​Sağlık personeli meslekleri için yabancı meslek diplomalarının tanınması:

​Medicom Hizmetleri

​Şirketiniz için nitelikli uzman personeller mi arıyorsunuz? 

​Şu an veya yakın gelecekte bilgilerinizi ve yeteneklerinizi öz veriyle şirketinizde temsil edebilecek uygun uzman personele mi ihtiyacınız var? 

​Ulusal çaptaki uzman personel havuzunda uygun adayların sayısı tükendiği için ihtiyacınızı karşılayacak uluslararası çapta uygun uzman personel arayışı içerisinde misiniz? 
​Sabit yetkili kişiler
Aday profillerinin hazırlanması
İş mülakatlarının yürütülmesi
Dil eğitimleri
Uyumu kolaylaştırıcı hazırlık niteliğindeki önlemler 
Adaylara banka hesabı açma, telekomünikasyon, ikamet, sağlık sigortası kaydı, vergi numarası, oturma izni başvurusu gibi resmî kurumlara olan müracaat süreçlerinde refakat etmek. 
Örneğin çalışma izinlerini, vize başvuruları ve tanımaya ilişkin Almanya’daki bütün resmi süreçlerin takip edilmesi
Ek hizmetler: ihtiyaç olması halinde işe alıştırma süreçleri de sağlanır. 

AB’DEN VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN UZMAN PERSONEL 
SFederal Almanya’da geçerli yasalara göre eğitim almadıysanız temel olarak eğitim ya da yeterlilik seviyenizin denkliği için Almanya’da ilgili mesleklere ilişkin geçerli eğitim ve sınav mevzuatı gereklidir. 
yi derecede Almanca bilgisine vakıf olduğunuza dair belge ibraz etmelisin (Almanca B2 seviyesi).
Mesleği icra etmenizde sizi güvenilmez olarak nitelendirebilecek herhangi kabahatli 
bir davranışta bulunmamış olmalısınız (sabıka kaydı). 
Sağlık uygunluğu: Mesleği icra edebilmeniz için sağlık açısından uygunsunuz (tıbbi rapor). 

​Yabancı uyruklu uzman personelin Almanya’da istihdamı & genel koşullar 

​Federal iş ajansının onayı.
Yabancı uyruklu nitelikli personelin istihdamında işverenin yükümlülükleri. 
Almanya’da işe başlamak için vize ve oturma izni hükümleri. 
Üçüncü ülkelerden gelen nitelikli personelin vize ve oturma izni düzenlemeleri.
Eğitimini tamamlamış nitelikli personeller (mesleki eğitim veya lisans eğitimi) 
Üçüncü ülkelerden gelen ve pratik mesleki bilgilere sahip IT- uzman personellerin istihdamı.
Yabancıların mesleki niteliklerinin tanınmasına ilişkin tedbirler 
Hızlandırılmış uzman personel süreçleri 
Giriş koşullarına ilişkin şirket danışmanlığı 

​Aşağıda alfabetik olarak sıralanmış ve korumalı mesleki unvanları altında yer alan faaliyetlerden birisini Federal Almanya’da icra etmek isterseniz bu izine ihtiyacınız vardır. 

Sağlık ve çocuk hasta bakıcı
Hemşire - Sağlık personeli
Masör ve tıbbi yüzme öğretmeni 
Fonksiyonel teşhis için tıbbi teknik asistan 
Tıbbi teknik laboratuvar asistanı 
Tıbbi teknik radyolog asistanı
Fizyoterapist

​Uzman personel